Hoe kan BenRi helpen

BenRi kan u op verschillende manieren helpen. Wij zijn overtuigd dat het behalen van een doel alleen lukt als je het zelf wil. Dus voor het behalen van uw bedrijfsdoelstelling gaan wij op zoek naar een collectief doel. Dit is ons uitgangspunt om mee te helpen dat doel te bereiken door het geven van trainingen, on-the-job coaching, interim management, projectmanagement.

Bij BenRi maken we bij elke opdracht gebruik van onderstaand stappenplan als richtlijn voor het welslagen van de opdracht. Maar u bepaalt zelf op welke wijze u onze hulp het liefst ontvangt. Wij stellen samen vast welke stappen u relevant vindt en kiezen samen welke werkwijze het best bij u en uw opdracht passen.

1. Formuleren van de opdracht


Waarmee kan BenRi helpen en wat is er bereikt nadat BenRi ons geholpen heeft?

Een vrijblijvend gesprek tussen opdrachtgever en BenRi

2. Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel


BenRi helpt u de gewenste situatie in kaart te brengen en de beoogde resultaten vast te stellen. Met alle belanghebbenden in beeld en aandacht voor processen, leiderschap en de manier van samenwerken. We formuleren een doel dat voor iedereen dezelfde betekenis heeft.

Data Analyse
Gesprekken

3. Huidige situatie in kaart brengen


BenRi brengt de huidige situatie in kaart met betrekking tot ‘grip op kwaliteit’ door te kijken naar de resultaten van de gekozen bedrijfsvoering. Hoe bereik je wat met wie?

Quick Scans
Data Analyse
Gesprekken
Interne Audits

4. GAP analyse


Middels een GAP analyse definiëren en visualiseren we de kloof tussen de huidige en gewenste situatie.

BenRi visualiseert en presenteert de kloof,
in overleg en naar behoefte van de opdrachtgever

5. Voorstel voor eigen navigatiesysteem en modeltekening


De kloof geeft ons de inzichten hoe we een navigatiesysteem (kwaliteitsmanagement) kunnen inzetten. Met behulp van een bouwtekening (procesmodel) van uw ondernemening kunnen we bouwen aan een organisatie die het resultaat gaat behalen.

BenRi creërt een voorstel navigatiesysteem en modeltekening voor de onderneming en past dit aan in overleg en naar behoefte opdrachtgever.

6. Groeiplan


We stellen een plan op dat alle uitgangspunten omschrijft die nodig zijn om het doel te bereiken. We bepalen in overleg de prioriteit, de urgentie en de uitvoerbaarheid van alle acties en integreren deze acties in de dagelijkse operatie binnen alle lagen van de organisatie.

Maatwerk in overleg en naar behoefte opdrachtgever.

7. Leren door te doen


BenRi geeft ondersteuning en participeert bij de uitvoer van het plan middels on the job coaching, trainingen en workshops.

Maatwerk in overleg en naar behoefte opdrachtgever.