Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitsmanagement zien wij als een navigatie systeem. Een navigatiesysteem is een ideaal hulpmiddel als u weet wat de bestemming is. U voert de coördinaten in van het eindpunt en het systeem analyseert wat de kortste, de snelste, de leukste route is of welke route u zonder snelwegen kunt nemen. U krijgt een duidelijk beeld van de weg die u kunt volgen om de bestemming te bereiken. Dit is onze visie op een kwaliteitsmanagement systeem.

Wilt u weten wat kwaliteitsmanagement voor uw bedrijf kan betekenen?

Dat kunnen we voor u inzichtelijk maken met het BenRi navigatiesysteem.
Eerst stellen we samen vast wat het eindpunt is (gemeenschappelijk doel). Via een GAP-analyse, maatwerk, komen we dan achter de route(s) die het bedrijf kan volgen om de eind bestemming te bereiken. BenRi kan ook separaat middels een intern onderzoek (audit) kijken waar het bedrijf staat op de door u gekozen route.

De GAP analyse kijkt naar de vier belangrijkste elementen die van invloed zijn op succes:

  • Leiderschap
  • Procesmanagement
  • Inzicht in resultaten
  • Continue verbeter cyclus

De GAP analyse maakt inzichtelijk welke veranderingen er nodig zijn om er voor te zorgen dat het bedrijf de eindbestemming bereikt. Maar hoe wordt de eindbestemming bepaald en hoe zorgt u ervoor dat het hele bedrijf naar deze zelfde eindbestemming gaat? Dat doen we door een modeltekening te maken voor het voertuig, het bedrijf, dat u naar deze bestemming brengt.