Simpel Maatwerk

Sinds Januari 2016 heb ik mij verbonden met de Rainmengroup. We noemen onszelf ‘Rainmakers’. ”Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning how to dance in the rain.” We maken (pro)actief gebruik van elkaars talenten om onze klanten beter te kunnen bedienen. We leren van ieders ervaring(en)

Ieder bedrijf is uniek en daarom is onze aanpak op maat. Dat is onze werkwijze. Wij starten waar het bedrijf staat en helpen u op weg naar de volgende mijlpaal. Dit doen we door SIMPEL te helpen waar u dat nodig acht. Niet omdat het eenvoudig is, maar we gaan uit van de zeven principes waar simpel voor staat.

Simpel

Gewenste situatie in kaart brengen en vaststellen van de beoogde resultaten. Met alle belanghebbenden in beeld en aandacht voor processen, leiderschap en de manier van samenwerken. Het doel heeft dan voor iedereen dezelfde betekenis.
Wij brengen je huidige situatie in kaart met betrekking tot ‘grip op kwaliteit’ door te kijken naar de resultaten van je gekozen bedrijfsvoering. Hoe en met wie bereik je dit.
Het definiëren en visualiseren van de kloof tussen gewenste- en huidige situatie middels een GAP analyse. Wij bouwen samen met jullie een kwaliteitssysteem en een procesmodel op maat. We bepalen samen welke middelen, modellen en systemen worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken voor alle belanghebbenden.
In samenwerking met het team dat verantwoordelijk is voor de verandering maken we een operationeel leer plan dat alle acties beschrijft die naar aanleiding van de gap analyse nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken. We bepalen in overleg de prioriteit, de urgentie en de uitvoerbaarheid van de acties om de verandering optimaal te laten verlopen. Door het plan op te nemen in de bestaande planning cyclus wordt het een integraal onderdeel van je bedrijfsvoering.
We begeleiden de uitvoer van het plan en we kunnen helpen bij de communicatie van de gekozen verandering op alle niveaus. We adviseren hoe de nieuwe manier van werken kan worden opgenomen in de bestaande overleg structuur.
Iedereen reageert anders op verandering. Wij helpen bij het onderzoeken van de mate waarin de verandering de verwachting van alle belanghebbenden heeft beïnvloed. We verzorgen ‘on the job coaching’ om te borgen dat je op de juiste koers blijft in je veranderingsproces naar de gewenste situatie. Wij kunnen door middel van terugkerende audits blijven vaststellen of de continue verbetercyclus bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Maatwerk

BenRi maakt gebruik van de best practices van diverse methodieken en middelen. Wij leren elke dag nieuwe dingen en er komen steeds nieuwe theorieen en middelen bij die inspireren en nieuwe inzichten verschaffen. Aan de hand van uw probleemstelling, selecteert BenRi voor u de best toepasbare middelen en werkwijzen, om uw specifieke doel te bereiken. Zo biedt BenRi u maatwerk. Dit kan in de vorm van:


  • On the job coaching
  • Trainingen
  • Project basis
  • Advies opdracht
  • Ad interim