Waarom Benri?

We zouden kunnen vertellen dat Operational Excellence de weg is naar lagere kosten. Er zijn veel methodes op de markt die dit beloven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; LEAN Six Sigma, BPM, Scrum, Balanced scorecard of ISO, de lijst lijkt eindeloos. Het blijven slechts middelen. De verandering komt pas tot stand wanneer u weet en begrijpt waar welk middel het beste ingezet kan worden. Een eigen navigatiesysteem en modeltekening (van uw bedrijf) creëren een duidelijk beeld waardoor u zelf kunt kiezen wat het beste bij het bedrijf past. Zodat iedereen het SIMPEL kan uitvoeren.

Visie:
Voor Benri staat integrale kwaliteitszorg (Operational Excellence) voor het vertrouwen dat alle belanghebbenden (klanten, medewerkers, maatschappij) in het bedrijf hebben zodat zij weten wat ze van het bedrijf mogen verwachten en dat ze dat ook zo geleverd krijgen. Een kwaliteitserkenning of certificaat is dan het gevolg van het handelen en niet het doel. Het gaat er ook niet om welke middelen of methodes u kiest, maar hoe ze dagelijks ingezet worden, zodat ze ook rendement opleveren.

Missie:
Wij willen simpel helpen door onze kennis en expertise in te zetten waar u dat wilt met als doel uw succes!

Waarden:
Wij vinden dat iedereen beschikt over een talent. Dit talent wordt ontwikkeld door fouten te maken en vragen te durven stellen, door simpel te doen. Simpel heeft meerdere betekenissen. Wij gaan uit van de eerste betekenis in de dikke van Dale: weinig ingewikkeld en eenvoudig. Wees uzelf en streef naar een win-win in alle relaties. Als deze relaties gebaseerd zijn op wederzijds respect en begrip voor ieders eigen perspectief en talent dan is elk gemeenschappelijk doel een plezier om te bereiken. Het beoogd resultaat wordt een gevolg in plaats van een doel op zich.
Dit vindt u terug in onze waarden S-I-M-P-E-L.

Betekenis Benri:

Japan heeft een grote invloed gehad op het huidige kwaliteitsmanagement (LEAN Six Sigma) binnen bedrijven in Nederland. In onze zoektocht naar een naam voor ons bedrijf vonden wij het Japanse woord Benri.

Naast een samenvoeging van de voornamen van mijn man en mij, betekent Benri in het Japans: “useful; handy; convenient; management;” De beslissing was snel genomen!